+31 (0)117 351 005 camping@kleineboomdijk.nl

Privacy Policy en Cookiebeleid

Wij, als minicamping Kleine Boomdijk hechten veel waarde aan veiligheid en privacy, daarom gaan we ook zeer zorgvuldig om met uw gegevens.

We doen er alles aan om zorgvuldig met uw gegevens om te gaan. De Kleine Boomdijk houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • wij enkel uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. De verschillende doeleinden en types persoonsgegevens worden verderop beschreven;
 • de verwerking van uw persoonsgegevens is beperkt to enkel de gegevens die wij minimaal nodig hebben voor het desbetreffende doeleinde;
 • wij vragen u uitdrukkelijk om uw toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • wij waarborgen de beveiliging van uw gegevens en hebben hiervoor passende technische en organisatorische maatregelen getroffen;
 • persoonsgegevens worden nooit doorgegeven aan andere partijen;
 • wij zijn op de hoogte van uw rechten omtrent uw gegevens, wijzen u hier graag op en respecteren uw rechten.

Mocht u naar aanleiding van onze policy vragen, opmerkingen of aanmerkingen hebben op ons beleid omtrent uw persoonsgegevens, horen wij dat uiteraard graag. Neem hiervoor contact met ons op via de contactgegevens onderaan deze pagina.

Verwerking van uw gegevens

Doeleinden

Wij hanteren verschillende doeleinden voor het verzamelen van uw persoonsgevens, te weten:

 • Administratieve doeleinden;
 • Communicatie omtrent de reservering;
 • Bevestiging en uitgifte van de reserveringsovereenkomst.

Grondslag

Ten grondslag van deze doeleinde ligt altijd de overeengekomen reservering.

Benodigde persoonsgegevens

Wij vragen de volgende gegevens voor bovenstaande doeleinden:

 • voor- en achternaam;
 • adres, postcode, woonplaats;
 • telefoonnummer;
 • e-mailadres.

Uw gegevens worden door minicamping Kleine Boomdijk enkel opgeslagen ten behoeve van bovenstaande doeleinden en enkel in de financiële administratie conform de wet 7 jaar.

RECHT VAN INZAGE, VERBETERING, WISSEN, BEPERKING, BEZWAAR EN OVERDRAAGBAARHEID VAN PERSOONSGEGEVENS

De klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen. Bovendien, heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap. Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres: camping@kleineboomdijk.nl.

WAT ZIJN COOKIES?

Cookies zijn kleine tekstbestanden die tijdens een bezoek aan een website op de computer of ander toestel worden opgeslagen. Cookies worden meestal gebruikt om websites optimaal te laten functioneren, om de handelingen van de bezoekers van de website bij te houden, om login gegevens te bewaren, enz. Er zijn verschillende soorten cookies die onderscheiden kunnen worden naar gelang hun oorsprong, functie en levensduur. Meer informatie over de soorten cookies kan u vinden op http://www.allaboutcookies.org.

Waarvoor gebruiken wij cookies?

 • het gebruik en de functionaliteiten van onze website te verbeteren;
 • te analyseren hoe gebruikers gebruik maken van de website en om statistieken op te stellen;
 • de gebruikers gepersonaliseerde informatie en advertenties te tonen.


Welke Cookies gebruiken we?

Noodzakelijke cookies stellen gebruikers in staat om door een website te navigeren en de functies van de website te gebruiken.
Performance cookies verzamelen gegevens over het gebruik van een website zoals het aantal bezoekers, de tijd die bezoekers doorbrengen op een webpagina en foutmeldingen. We gebruiken o.m. Google Analytics (zorgt voor het verzamelen van anonieme gegevens over het gebruik van onze website en het opstellen van bezoekersstatistieken – Hoe Google gegevens gebruikt wanneer u sites of apps van onze partners gebruikt )
Functionele cookies verhogen de gebruiksvriendelijkheid van een website door uw keuzes te herinneren (bv. taalvoorkeuren, regio, login).

ONS COOKIEBELEID

Wij zijn ons ervan bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij werken. Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van Huisje op den Diek  . U dient zich ervan bewust te zijn dat Huisje op den Diek  niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren. Huisje op den Diek  respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

ONS GEBRUIK VAN VERZAMELDE GEGEVENS:
Gebruik van onze diensten
Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Huisje op den Diek of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Communicatie:
Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Huisje op den Diek  of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Doeleinden: 
We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

Derden: 
De informatie wordt niet/nooit met derden gedeeld. In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

VERANDERINGEN
Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Cookies uitzetten
De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en –services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

VRAGEN EN FEEDBACK
We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen: camping@kleineboomdijk.nl