• Onze gloednieuwe website de ether in!
 • De zomer is bijna voorbij. Tot volgend jaar op de camping?
 • Bekijk ons fotoalbum en geniet na!

Kamperen in Zeeuw-Vlaanderen

Privacy Policy

Wij, als minicamping Kleine Boomdijk hechten veel waarde aan veiligheid en privacy, daarom gaan we ook zeer zorgvuldig om met uw gegevens.

We doen er alles aan om zorgvuldig met uw gegevens om te gaan. De Kleine Boomdijk houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • wij enkel uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. De verschillende doeleinden en types persoonsgegevens worden verderop beschreven;
 • de verwerking van uw persoonsgegevens is beperkt to enkel de gegevens die wij minimaal nodig hebben voor het desbetreffende doeleinde;
 • wij vragen u uitdrukkelijk om uw toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • wij waarborgen de beveiliging van uw gegevens en hebben hiervoor passende technische en organisatorische maatregelen getroffen;
 • persoonsgegevens worden nooit doorgegeven aan andere partijen;
 • wij zijn op de hoogte van uw rechten omtrent uw gegevens, wijzen u hier graag op en respecteren uw rechten.

Mocht u naar aanleiding van onze policy vragen, opmerkingen of aanmerkingen hebben op ons beleid omtrent uw persoonsgegevens, horen wij dat uiteraard graag. Neem hiervoor contact met ons op via de contactgegevens onderaan deze pagina.

Verwerking van uw gegevens

Doeleinden

Wij hanteren verschillende doeleinden voor het verzamelen van uw persoonsgevens, te weten:

 • Administratieve doeleinden;
 • Communicatie omtrent de reservering;
 • Bevestiging en uitgifte van de reserveringsovereenkomst.

Grondslag

Ten grondslag van deze doeleinde ligt altijd de overeengekomen reservering.

Benodigde persoonsgegevens

Wij vragen de volgende gegevens voor bovenstaande doeleinden:

 • voor- en achternaam;
 • adres, postcode, woonplaats;
 • telefoonnummer;
 • e-mailadres.

Uw gegevens worden door minicamping Kleine Boomdijk enkel opgeslagen ten behoeve van bovenstaande doeleinden en enkel in de financiële administratie conform de wet 7 jaar.

Print Friendly, PDF & Email
peliculas de comedia